08-742 62 62 info@tysklinds.se

Beställare: Telge Fastigheter AB
Total yta: 1 600 m2
Uppdrag: Styr-projektering inkl. Energiberäkning för nybyggnation av idrottshall. I projekteringen ingår det att projektera styr och övervakning i ett nära samarbete med VVS samt EL projektörer för att kunna få ett så effektivt hus som möjligt.

Färdigheter

Upplagt på

2019-12-06