08-742 62 62 info@tysklinds.se
Idrottshall Mölnbo

Idrottshall Mölnbo

Beställare: Telge Fastigheter AB Total yta: 1 600 m2 Uppdrag: Styr-projektering inkl. Energiberäkning för nybyggnation av idrottshall. I projekteringen ingår det att projektera styr och övervakning i ett nära samarbete med VVS samt EL projektörer för att kunna få ett...