08-742 62 62 info@tysklinds.se

Tjänster

Tysklinds har gedigen kunskap av att leverera energieffektiva lösningar av hög kvalité inom alla typer av fastigheter, exempelvis skolbyggnader, idrottsanläggningar, kontors- och affärsfastigheter, bostäder samt industrier.

Bland våra uppdragsgivare finns bland annat fastighetsförvaltare och fastighetsägare inom både offentlig och privat sektor, byggföretag, bostadsrättsföreningar, industriföretag, arkitekter samt privatpersoner.

Våra medarbetare är utbildade och har lång erfarenhet av att utföra kvalitativa VVS samt el-konstruktioner.

Vi är ISO9001 samt ISO14001 certifierade och arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten på våra processer och leveranser. Självklart behovsanpassar vi alltid vårt arbete efter Ert unika önskemål.

Nedan finner ni information om vilka tjänster som vi erbjuder.

Frågor om våra tjänster?

Telefon: 08-410 984 56, 070-333 84 30
E-post: john.hamberg@tysklinds.se

VVS & Kyla

El

Styr & övervakning

OVK

Entreprenadbesiktning

Energiberäkning & Energisimulering

CE-märkning

Utredning

Projektering VVS

Vi utför projektering inom VVS och Kyla. Tysklinds använder sig av den senaste tekniken i projekteringsuppdragen. Ritningsredovisning sker med MagiCad för AutoCAD och/eller Revit.

Projektering El

Vi utför projektering inom el. Ritningsredovisning sker med MagiCad för AutoCAD och/eller Revit.

Projektering Styr & Övervakning

Vi projektering Styr- och övervakning i alla typer av byggnader, industrier, fabriker, tillverkning mm. 

Vi projekterar Styr- och övervakning i de flesta projekt där vi projekterar VVS och EL. 

 

OVK

OVK-besiktning utförs i alla typer av byggnader.

Entreprenadbesiktning

Besiktningar utförs på Tysklinds. Besiktningar utförs inom följande områden; rör (värme, sanitet, kyla, tryckluft, gasol), luftbehandling, styr och regler, EL. Besiktningar har bland annat utförts åt; Akademiska hus, kontor, parkeringshus, laboratorier, sjukhus, idrottsplatser, Statens fastighetsverk, Stockholms brandförsvar mm, dvs många olika typer av byggnader.

Energiberäkning/Energisimulering

Vi utför energiberäkning/energisimulering i VIP+ och IDA ICE.

CE-märkning

Vi utför CE-märkning.