08-742 62 62 info@tysklinds.se

Kvalitet och miljö

Vår vision är att tillhandahålla noggranna VVS och EL-konstruktioner med stort kundfokus och leverera service som överträffar kundens förväntan, skapa ett mervärde för våra beställare.

Ansvar för kommande generationer är en övergripande tanke i vårt val av material och produkter. För varje projekt väljs system efter vad som är bäst för de människor som ska verka i byggnaden. Vi föredrar material och produkter av god kvalitet för en lång livslängd och låg energiförbrukning. Vi åtar oss att uppfylla bindande krav, så som Boverkets byggregler och miljöbalken.

ISO 9001, Kvalitet

Tysklinds är i dagsläget certifierade enligt ISO 9001:2015. Vi på Tysklinds strävar efter hög kvalitet i alla våra arbeten och ser ISO 9001 som ett hjälpmedel för att nå våra mål.

ISO 14001, Miljö

Tysklinds är i dagsläget certifierade enligt ISO 14001:2015. Att verka för en hållbar framtid samt att ständigt förbättra vårt miljöarbete ser vi som en självklarhet och vi ser ISO 14001 som ett hjälpmedel för att nå våra mål.

N

Kvalitetspolicy

Vår vision är att tillhandahålla noggranna VVS och EL-konstruktioner med stort kundfokus och leverera service som överträffar kundens förväntan, skapa ett mervärde för våra beställare.

För att uppnå detta skall vi:

 • Med kundens specificerade krav leverera de handlingar kunden vill ha.
 • Förvissa oss om att våra kunskaper är tillräckliga för arbetsuppgiften.
 • Se till att kvalitetspolicyn förverkligas genom att kraven på verksamheten är kända.
 • Fortsatt vidareutbildning för att vi skall kunna hålla en hög teknisk kompetens.
 • Ständigt värna om kunden samt lyssna till deras önskemål.
 • Skapa förutsättningar för långvariga relationer samt en trygg framtid för företaget och våra medarbetare.
 • Nöjda kunder. En nöjd kund och varje projekt är en bra referens.
 • Kvalitetsansvaret ligger hos uppdragsansvarig.
 • Ständigt förbättra vår verksamhet.
 • Använda Tysklinds kvalitets- och miljösäkring med egenkontrollplan för projektering inom VVS och EL.
N

Miljöpolicy

Ansvar för kommande generationer är en övergripande tanke i vårt val av material och produkter. För varje projekt väljs system efter vad som är bäst för de människor som ska verka i byggnaden. Vi föredrar material och produkter av god kvalitet för en lång livslängd och låg energiförbrukning. Vi åtar oss att uppfylla bindande krav, så som Boverkets byggregler och miljöbalken.
Tysklinds åtar sig även att ständigt uppdatera och förbättra sitt miljöarbete och på så sätt skydda miljön.

Tysklinds skall verka för att:

 • Utnyttja ändliga material och naturresurser minimalt.
 • Återvinna material och naturresurser där är så möjligt.
 • Öka medarbetarnas miljömedvetenhet.
 • Använda oss utav materialval och arbetsmetoder som är skonsamma för miljön.
 • Medverka till systemlösningar med låg livscykelkostnad.
 • Ständigt förbättra och informera om vårt miljöarbete.