08-742 62 62 info@tysklinds.se

Beställare: SISAB
Total yta: 11 000 m2
Uppdrag: VVS-projektering inkl. styr- och övervakning inför nybyggnad av skola samt förskola. Projektet omfattar undercentraler, fläktrum, storkök, matsal och samtliga förekommande skol- och förskolelokaler.