08-742 62 62 info@tysklinds.se

Beställare: Sisab
Total yta: 10 000 m2
Uppdrag: VVS-projektering inkl. Styr- och övervakning inför helrenovering av befintlig skola, samt nybyggnad ny skolbyggnad för att erhålla tillräcklig yta för att möta dagens och framtidens behov av elevplatser.

Projektet innefattar nya undercentraler, fläktrum, kök, matsal och samtliga förekommande skollokaler.

Färdigheter

Upplagt på

2019-12-06