Tom Tits Experiment, Södertälje

Tom Tits Experiment, Södertälje

Beställare: Telge Fastigheter AB Total yta: Ca 6500 m2 Beskrivning: Utredning samt projektering av byggnadens luftbehandlingssystem för att anpassa till nuvarande behov, samt energioptimering.