Almarevägens förskola

Almarevägens förskola

Beställare: Windefalk Ventilation AB Total yta: 1 200 m2 Uppdrag: Projektering av luftbehandlingsinstallationer i samband med nybyggnation av förskola i 2 plan. Projektet omfattar 5 avdelningar, kök, matsal, personalutrymmen samt fläktrum.
Kv. Ringpärmen 6

Kv. Ringpärmen 6

Beställare: Corem Property Group Total yta: 7 600 m2 Uppdrag: VVS-projektering av befintlig kontor/lagerbyggnad. Nytt värmesystem inkl. värmeväxlare för hela byggnaden. 
Hyresgästanpassning gällande ventilation samt kyla, där två av de befintliga...
Ängsholmsskolan

Ängsholmsskolan

Beställare: Täby kommun Total yta: 1 400 m2 Uppdrag: Projektering av luftbehandlingssystem vid ombyggnad/verksamhetsanpassning. Delar av skolans lokaler ska anpassas till särskoleverksamhet. Projektet omfattar nya kanaldragningar, nya luftdon samt...
Konradsberg

Konradsberg

Beställare: SISAB Total yta: 50 000 m2 Uppdrag: VVS-projektering inkl. Styr- och övervakning inför helrenovering av befintlig skola. Projektet innefattade nya fläktrum, och lokalanpassningar av befintliga kanaler.