Händelseriket

Beställare: Upplands Väsby Kommun Total yta: 1400 m2 Uppdrag: Byte av två befintliga luftbehandlingsaggregat till ett med bättre anpassade flöden, för att uppnå ett mer energieffektivt system.

Hägerstensåsens BP och omklädningsbyggnad

Beställare: Stockholm Stad Total yta: 266 m2  + 186 m2 Uppdrag: Projektet omfattar två byggnader – Hus 1: innefattar till större del av omklädningsrum, men även UC, dusch och WC. VVS-projektering inkl. styr- och övervakning inför nybyggnation. – Hus 2:...
Almarevägens förskola

Almarevägens förskola

Beställare: Windefalk Ventilation AB Total yta: 1 200 m2 Uppdrag: Projektering av luftbehandlingsinstallationer i samband med nybyggnation av förskola i 2 plan. Projektet omfattar 5 avdelningar, kök, matsal, personalutrymmen samt fläktrum.