08-742 62 62 info@tysklinds.se

Kv. Ringpärmen 6

Beställare: Corem Property Group
Total yta: 7 600 m2
Uppdrag: VVS-projektering av befintlig kontor/lagerbyggnad.

Nytt värmesystem inkl. värmeväxlare för hela byggnaden. 
Hyresgästanpassning gällande ventilation samt kyla, där två av de befintliga 
luftbehandlingsaggregaten byts ut.

Färdigheter

Upplagt på

2019-12-06