08-742 62 62 info@tysklinds.se

Ängsholmsskolan

Beställare: Täby kommun
Total yta: 1 400 m2
Uppdrag: Projektering av luftbehandlingssystem vid ombyggnad/verksamhetsanpassning. Delar av skolans lokaler ska anpassas till särskoleverksamhet. Projektet omfattar nya kanaldragningar, nya luftdon samt behovsstyrning.

Färdigheter

Upplagt på

2019-12-06