08-742 62 62 info@tysklinds.se

Almarevägens förskola

Beställare: Windefalk Ventilation AB
Total yta: 1 200 m2
Uppdrag: Projektering av luftbehandlingsinstallationer i samband med nybyggnation av förskola i 2 plan. Projektet omfattar 5 avdelningar, kök, matsal, personalutrymmen samt fläktrum.

Färdigheter

Upplagt på

2019-12-06