08-742 62 62 info@tysklinds.se

Beställare: Stockholm Stad
Uppdrag: Utredning, statusbedömning och projektering av luftbehandlingssystem.