Beställare: Stockholm Stad
Uppdrag: Utredning, statusbedömning och projektering av luftbehandlingssystem.