08-742 62 62 info@tysklinds.se
Konradsberg

Konradsberg

Beställare: SISAB Total yta: 50 000 m2 Uppdrag: VVS-projektering inkl. Styr- och övervakning inför helrenovering av befintlig skola. Projektet innefattade nya fläktrum, och lokalanpassningar av befintliga kanaler.
Hökarängsskolan Hus F, idrotshall

Hökarängsskolan Hus F, idrotshall

Beställare: SISAB Total yta: 1 100 m2 Uppdrag: Projektering av nytt luftbehandlingssystem med tillhörande rör- och styrinstallationer. Ombyggnad av luftbehandlingssystem sker för att uppnå godkänd OVK-besiktning.
Kista Äng

Kista Äng

Beställare: SISAB Total yta: 11 000 m2 Uppdrag: VVS-projektering inkl. styr- och övervakning inför nybyggnad av skola samt förskola. Projektet omfattar undercentraler, fläktrum, storkök, matsal och samtliga förekommande skol- och...
Kista Äng

Idrottshall Mölnbo

Beställare: Telge Fastigheter AB Total yta: 1 600 m2 Uppdrag: Styr-projektering inkl. Energiberäkning för nybyggnation av idrottshall. I projekteringen ingår det att projektera styr och övervakning i ett nära samarbete med VVS samt EL projektörer för att kunna få ett...
Enskede skola

Enskede skola

Beställare: Sisab Total yta: 10 000 m2 Uppdrag: VVS-projektering inkl. Styr- och övervakning inför helrenovering av befintlig skola, samt nybyggnad ny skolbyggnad för att erhålla tillräcklig yta för att möta dagens och framtidens behov av elevplatser. Projektet...