Hägerstensåsens BP och omklädningsbyggnad

Beställare: Stockholm Stad Total yta: 266 m2  + 186 m2 Uppdrag: Projektet omfattar två byggnader – Hus 1: innefattar till större del av omklädningsrum, men även UC, dusch och WC. VVS-projektering inkl. styr- och övervakning inför nybyggnation. – Hus 2:...
Konradsberg

Konradsberg

Beställare: SISAB Total yta: 50 000 m2 Uppdrag: VVS-projektering inkl. Styr- och övervakning inför helrenovering av befintlig skola. Projektet innefattade nya fläktrum, och lokalanpassningar av befintliga kanaler.
Hökarängsskolan Hus F, idrotshall

Hökarängsskolan Hus F, idrotshall

Beställare: SISAB Total yta: 1 100 m2 Uppdrag: Projektering av nytt luftbehandlingssystem med tillhörande rör- och styrinstallationer. Ombyggnad av luftbehandlingssystem sker för att uppnå godkänd OVK-besiktning.
Kista Äng

Kista Äng

Beställare: SISAB Total yta: 11 000 m2 Uppdrag: VVS-projektering inkl. styr- och övervakning inför nybyggnad av skola samt förskola. Projektet omfattar undercentraler, fläktrum, storkök, matsal och samtliga förekommande skol- och...