08-742 62 62 info@tysklinds.se

Hökarängsskolan Hus F, idrotshall

,

Beställare: SISAB
Total yta: 1 100 m2
Uppdrag: Projektering av nytt luftbehandlingssystem med tillhörande rör- och styrinstallationer. Ombyggnad av luftbehandlingssystem sker för att uppnå godkänd OVK-besiktning.

Färdigheter

Upplagt på

2019-12-06