08-742 62 62 info@tysklinds.se
Hökarängsskolan Hus F, idrotshall

Hökarängsskolan Hus F, idrotshall

Beställare: SISAB Total yta: 1 100 m2 Uppdrag: Projektering av nytt luftbehandlingssystem med tillhörande rör- och styrinstallationer. Ombyggnad av luftbehandlingssystem sker för att uppnå godkänd OVK-besiktning.