08-742 62 62 info@tysklinds.se

Beställare: Telge Fastigheter och Telge bostäder
Uppdrag: Tysklinds har utfört flertal OVK åt Telge Fastigheter och Telge Bostäder.