Beställare: Telge Fastigheter och Telge bostäder
Uppdrag: Tysklinds har utfört flertal OVK åt Telge Fastigheter och Telge Bostäder.