08-742 62 62 info@tysklinds.se

Kv. Skansen 23

Om projektet

Beställare: Fastighetskontoret, Stockholms stad.
Total yta: 70 000 m2
Uppdrag: VVS-projektering med styr och övervakning av Stockholms mest besökta byggnad. Stockholms Stad ROT-renoverar Kultur- och Teaterhuset, vårt uppdrag är då att projektera för nya rör, ventilation- och styrsystem.