08-742 62 62 info@tysklinds.se

Beställare: Märarrör
Uppdrag: Tysklinds skall upprätta systemhandling samt bygghandling beträffande rörinstallationer och dagvattenutredning/hantering för Nobelberget.