Hägerstensåsens BP och omklädningsbyggnad

,

Beställare: Stockholm Stad
Total yta: 266 m2  + 186 m2
Uppdrag: Projektet omfattar två byggnader
– Hus 1: innefattar till större del av omklädningsrum, men även UC, dusch och WC. VVS-projektering inkl. styr- och övervakning inför nybyggnation.
– Hus 2: klubbhus som innefattar samlingslokal, kontor, teknikrum, pentry och WC. VVS-projektering inkl. styr- och övervakning inför nybyggnation.

Färdigheter

Upplagt på

2022-04-05