Nedan finner ni de tjänster som vi kan erbjuda. Vår personal är utbildad och har lång erfarenhet av att utföra kvalitativa vvs-konstruktioner och är certifierade enligt ISO 9001. Vi behovsanpassar alltid vårt arbete efter ditt unika önskemål. För mer detaljerad information om våra tjänster, klicka på respektive tjänst.

Uppdrag

Kvalitetssäkringen vi arbetar efter syftar till att styra arbetet mot den slutprodukt vi åtagits att leverera. Regelbundet ser vi över vårt utbildningsbehov för kompletteringar i en ständig strävan efter högre kvalitet hos oss och i våra uppdrag. Vi genomför våra uppdrag på ett kostnadseffektivt sätt med god kunskap och moderna hjälpmedel som datorer, programvaror, mätinstrument, m.m. Genom hela uppdragsarbetet följer vi de rutiner som utvecklar vårt arbete i enlighet med kvalitetssystemet ISO-9001. Varje uppdrag tilldelas en unik beteckning som följer uppdraget från uppstart till arkivering. På så sätt underlättas även erfarenhetsåtervinning och spårbarhet.

Värme

Vi utför VVS-Projektering i alla typer av fastigheter.

Ventilation

Vi utför VVS-Projektering i alla typer av fastigheter.

Kyla

Vi har projekterat de flesta typer av kylanläggningar som finns, vi har projekterat; fjärrkyla, kylcentraler, isbanor, köldbärarledningar för fancoil och kylbafflar, kyla utan fjärrkyla och kompressorer mm.Vi har projekterat kylanläggning i egna kylcentraler (10 stycken) i

 • kv. Luna, Södertälje, effekt 1700 kW Fastighets AB Karlavagnen Beställarrepresentant för installation av fjärrkyla i Kv.
 • Tellus (varuhuset Kringlan, Södertälje), effekt 1000 kW.
 • Fastighets AB Karlavagnen -Kv Kadetten, kylcentral, effekt 100 kW, Vinterviken AB
 • Kv Flyghallen, kylcentral, effekt 100 kW
 • Fjärrkyla har projekterats på Kv Svärdfisken, Metalls förbundshus i city, effekt 1000 kW
 • Kyla utan fjärrkyla och kompressor har projekterats på Kv Odin, Vinterviken AB
 • Fjärrkyla åt SL för T-centralen uppgång X:et, SL infrateknik

Vi har projekterat många mindre kylanläggningar

 

Styr och regler

Vi projekterar normalt styr- och övervakningsanläggningar för VVS på alla projekt vi är med i. Normalt utför vi ej styrprojektering om vi inte gör VVS-projekteringen för objektet.

 

Gaser

Vi projekterar alla typer av gaser, vi har stor erfarenhet av medicinska gaser på sjukhus.

 

Utvändig VA

Vi utför VVS-Projektering i alla typer av fastigheter samt rör i mark.

 

Värmeåtervinning

Vi utför VVS-Projektering i alla typer av fastigheter.

OVK-besiktningar

Vi är fyra stycken som har OVK behörighet. Vi utför OVK-besiktningar för alla typer av byggnader.

 • Dalens Sjukhus
 • Danderyds sjukhus
 • Södersjukhuset
 • St: Görans sjukhuse
 • Karolinska sjukhuset
 • Södertälje sjukhus
 • Uttrans sjukhus
 • Ågesta övningsfält
 • Flertal brandstationer
 • Bostäder, kontor och butiker åt byggnadsfirma Olov Lindgren
 • Kontor åt Vinterviken AB
 • Kv Luna, kontor och butiker. Södertälje centrum
 • S/S Chapman
 • Idrottsanläggningar
 • Förskolor
 • Laboratorier
 • Kontor

 

Entrepenadbesiktningar

Besiktningarna utförs i huvudsak av John Evert Hamberg. Besiktningar utförs inom följande områden; rör (värme, sanitet, kyla, tryckluft, gasol), luftbehandling, styr och regler.Besiktningar utförs åt; Akademiska hus Kontor, laboratorier Locum AB Daderyds sjukhus Karolinska sjukhuset St: Görans sjukhus Södersjukhuset Remnert & Co byggprojekt Uppdragsgivare: GFK, Statens fastighetsverk, Stockholms brandförsvar mm. Alla typer av byggnader. Byggnadsfirma Olov Lindgren AB Bostäder, kontor och butiker Scania Södertälje Kontor, verkstäder och laboratorier Stockholms parkering Garage och personallokaler Svenska Kyrkan i Tyresö Bollmora Församlingscentrum Vinterviken AB Kontor och verkstäder Idrottförvaltningen Idrottsplatser.

 

CE-Märkning

Vi utför CE-märkningar.

 

Energideklaration

Vi utför Energideklarationer, vi är licencierade och ackrediterade

 

Utredningar

Vi utför VVS-Projektering i alla typer av fastigheter.

 

Kostnadsuppskattningar

Vi utför VVS-Projektering i alla typer av fastigheter.

 

Kvalitetsansvarig

Vi utför VVS-Projektering i alla typer av fastigheter.

 

Radonbehörighet

Vi utför VVS-Projektering i alla typer av fastigheter.

 

Kontrollanter

Vi utför kontrollantarbeten.

 

Resurser, Specialkompetens

Vi har projekterat anläggningar inom sjuk- och äldreomsorgen för nedanstående system och har specialistkompetens för följande:

 • Tryckluftscentraler för andningsluft
 • Medicinska gaser
 • System för krigskallvatten
 • Produktion och distribution av avjoniserat vatten
 • Vattenbehandlingar och distribution av vatten till dialysavdelningar
 • UV-behandling av tappvatten
 • Operationsavdelningar ventilation
 • Kyla
 • Storkök
 • Smittrening, avloppsvatten

Vi är väl förtrogna med livscykelkostnader

Vi har specialistkompetens för SL-specifika installationer såsom:

 • Utrustning för distribution av fett
 • Utrustning för distribution för oljor
 • Blandningsutrustningar för spolarvätska
 • Tomrör för brandvatten på T-banestationer
 • Etanoltankning
 • Vattenåtervinning
 • Tryckluft
 • Bussramper
 • Omhändertagande av avlopp från verkstäder
 • Ventilation av verkstäder
 • Ventilation av spärrkiosker (Spärr 2001)
 • Värmeåtervinning från tryckluftskompressorer
 • T-banestationer underjordstationer
 • Vi har kännedom om FÖS (SL´s styr- och övervakningsssystem)
 • Bromsprovare
 • Brandskyddsåtgärder på underjordiska tunnelbanestationer
 • Övervakning