Fler referenser

Med Tysklinds långa histora har vi lång erfarenhet av alla sorters byggnader.

Kulturhuset Stockholm

Utredning och projektering för ny ventilation.

Tekniska nämndhuset

Utredning och projektering för ny ventilation.

Campus Waxholm

Nybyggnad av skola med Miljöbyggnad Guld som krav.

Fryshuset

Div. ombyggnader och utredningar.

Kista Brandstation

Utredning och projektering för ny ventilation.

Kv. Neglinge

Upprustning av flerbostadshus 15 000 kvm. Svenska Bostäder.

Hotell Columbus

Totalrenovering av 1700-tals hotell. Svenska Bostäder, Statsholmen.

Hotell Tapto

Totalrenovering och nytt kök, hotell

Stora Tullhuset, Fotografiska

Totalrenovering av stora tullhuset, projekt som pågått sedan 2006, anpassningar för hyresgästen. Stockholms Hamn.

Nationalmuseum

Utredning och projektering för korrekt inomhusklimat för konstverk.

Liljevalchs Konsthall

Utredning och projektering för korrekt inomhusklimat för konstverk.

Skolor och förskolor

Nybyggnad och ombyggnad/renovering av många skolor och förskolor. Bland annar SISAB och Solna Stad.

Ullriksdalskolan, Nytropsskolan, Engelbreksskolan, Engelska skolan,  mm

Kontor

Nybyggnad och ombyggnad/hyresgästanpassning/renovering av många kontorslokaler.

Martin & Cervera, mm

Köpcentrum

Nybyggnad och ombyggnad av flertalet köpcentrum

Signalfabriken, Södertälje Centrum, mm

Några av våra uppdragsgivare:

 • SISAB
 • Solna stad
 • Svenska bostäder, Stadsholmen
 • Värmdö kommun
 • Väsbyhem och Bo i Väsby
 • Danderyds Kommun
 • Armada Fastighets AB
 • Stockholms stad
 • Statens fastighetsverk
 • Tornberget
 • Botkyrkabyggen